Aby przejść do systemu zwalniania miejsc naciśnij ZWOLNIJ MIEJSCE przy wybranym meczu. W następnym kroku będziesz mógł wybrać karnety, które chcesz zwolnić lub wprowadzić dane zwalnianego karnetu.

Powrót

Błąd